Kısaca Sözlük ve Dini Kavramlar Sözlüğü Forumundan Zariyat Suresi Ne Demek? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  600


  Zariyat Suresi Ne Demek? Kısaca

  Reklam 336

  ZÂRİYÂT SÛRESİ NEDİR? KISACA HAKKINDA BİLGİ

  (سورة الذاريات)

  Kur’ân-ı Kerîm’in elli birinci sûresidir.
  Adını “savuran rüzgârlar” anlamındaki ilk kelimesinden alır; “Ve’z-zâriyât” diye de anılır (Buhârî, “Tefsîr”, 51). Nübüvvetin Mekke döneminin ortalarında nâzil olmuştur. Altmış âyet olup fâsılası ” ا، ع، ف، ق، ك، م، ن“ harfleridir. Zâriyât sûresi İslâm akaidinin üç temel esasını teşkil eden Allah’ın birliği, âhiret hayatı ve risâlet konularını içerir.  Paylaş
  Zariyat Suresi Ne Demek? Kısaca Mumine Forum