Soru ve Cevaplarla İslam ve Kadın Mahrem Soruları Forumundan Gurre (diyeti) nedir, ne zaman verilir, kim verir ve kime verilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  600


  Gurre (diyeti) nedir, ne zaman verilir, kim verir ve kime verilir?

  Reklam 336

  Gurre; bir terim olarak ana karnındaki cenînin, suç işleme yoluyla düşmesine sebep olan kimsenin ödeyeceği tazminat demektir.

  İslâm'da insanın mal, can, ırz dokunulmazlığı gibi temel hakları vardır. Yaşama hakkı en başta gelir. Bu yüzden çocuk ana karnına düştüğü andan itibaren koruma altına alınmış, ona zarar verene bazı dünyevî veya uhrevî cezalar konulmuştur. Bir kimse ana, baba veya bunlardan başkası olsun hâmile bir kadının karnına veya sırtına veya yanlarına yahut başına yahut uzuvlarından bir uzvuna vurduğu veya onu dövmek, öldürmek, azarlamakla korkuttuğu zaman, kadın çocuğunu düşürürse iki durum akla gelir: Çocuk ya ölü yahut diri olarak düşmüştür.

  Gurre cezası bir yılda ödenir. Bir yıl geçmiş de olsa, onu bir defada ödemek gerekir.

  Hanefî, Henbelî ve Şafiilerin en sahih görüşüne göre, gurre diyetinin bir sene zarfında ödenmesi gerekir. Gurre, ceninin -cinayeti işleyenin dışında kalan- varislerine, şer’î paylarına göre verilir.(bk. İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 716; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî, VI, 364)..

  Gurrenin miktarı beş deve yani diyetin yirmide biri veya buna denk olan nakit para olup, bu da Hanefîlere göre 50 dinar (200 gr. altın para) veya 500 dirhem (1400 gr. gümüş para)dır. Diğer hukukçuların büyük çoğunluğuna göre ise, 600 dirhem (1680 gr. gümüş)dür (bk. Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', V/325; İbn Kudâme, el-Muğnî, V/799; İbn Rüşd Bidâyetü'l-Müctehid, II/ 407).

  Ebû Hüreyre'den, şöyle dediği nakledilmiştir:
  "Hüzeyl kabîlesinden iki kadın kavga ettiler. Bunlardan birisi diğerine bir taş attı, karnındaki cenîni öldürdü. Allah Resulu'nun önünde mahkemeleştiler. Hz. Peygamber kadının akile(yakın akrabas)sinin cenînin diyeti olan gurreyi ödemesine hükmetti." (Müslim, Kasâme, 36; Buhârî, Tıb, 468, Ebû Dâvûd, Diyât, 19; Nesâî, Kasâme, 39; Ahmed b. Hanbel, II-274, 535; ed-Dârimî, Diyât, 21).
  Hanefî mezhebine göre, anne -kız olsun, erkek olsun- karnındaki cenîni ilaçla veya başka bazı fiillerle kocasının izni olmaksızın düşürdüğü zaman gurreyi âkilenin (yakın akrabanın) tazmin etmesi gerekir. Eğer kocası, cenîni düşürmesi için ona izin vermiş ise, bu takdirde âkilenin (yakın akrabanın) değil, annenin gurreyi tazmin etmesi gerekir. Bu hususta alimler arasında ittifak vardır. Hatta Şafii ve Hanbelilere göre ise gurreyi ödemesi yanında anneye ayrıca kefaret de gerekir.

  Gurre diyeti,
  miras hukukuna göre varislere taksim edilir. Şayet çocuğun düşmesine sebep olanlar -anne, baba dahil- bazı varisler ise, bu takdirde gurre onların dışındaki varislere verilir.

  Bu kefareti ödedikten sonra, ayrıca tövbe etmek şarttır. Allah’ın affı, rahmeti, tövbe kapısından elde edilir. Ciddi pişmanlık, samimî tövbe, salih amel, hayırlı işler yapma, günahların silinmesine vesile olan en önemli şeylerdir.s.i.e  Paylaş
  Gurre (diyeti) nedir, ne zaman verilir, kim verir ve kime verilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam 336

  İslam dininde kişi haklarına giren gurre kavramı anne karnında olup annenin düşük yapmasına neden olan kişinin bir sene içinde vermesi gereken diyettir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Gurre varisleri biri bebek digeri kucuk cocuk ise,nasil verilir nasil harcanir,yada simdi yatirip bankalarina buyuyuncemi kullanirlar,yoksa cocuklaricin alacagin eve harcanabilirmi,be hangi altina Gore hesaplanir cumburiyet v.s re altin hesabi olmayan ulkelerde bankadan eflasyon yerse gibi detayli bilgiler elde edinebilirmi? 4. 4
  Şayet baba da bu suca ortaksa oda cezalı o varis olmuyor varis olan çocuk ve bebek ise onlara düşen miktari belli bir bankaya yatırısınız veya işletirsiniz büyüdüklerinde ikisine pay edersiniz.Gurrenin miktarı ise beş deve yani diyetin yirmide biri veya buna denk olan nakit para olup, bu da Hanefîlere göre 50 dinar (200 gr. altın para) veya 500 dirhem (1400 gr. gümüş para)dır. Diğer hukukçuların büyük çoğunluğuna göre ise, 600 dirhem (1680 gr. gümüş)dür 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Varisi dışında kimseden bahsetmiyorsunuz. Anne baba bilerek cenini aldırdıysa anne ve babaya düşen ceza nedir bunu nereye ödeyecekler. Ne kadar karışık anlatıyorsunuz net ve açık olun ya anlaşılır olun 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Allah rızası için yardım edin,
  Ben 15-16 yaşlarında ya da daha küçük iken benden 5-6 yaş büyük olan bir akrabamın kızı ile şakalaşarak onun düşük yapmasına neden olmuşum. Hamile olduğunu bilmiyordum. Ben neden olmasam da bebeği aldıracağını duydum. Düşüğe neden olduğumu ise akrabamın kızından değil çok sonra ablamdan öğrendim. Şu an 36 yaşındayım, günahlarıma tevbe ettim. Olayı tam hatırlamıyorum. Ancak hatırladıkça pişmanlık duyuyorum. Ne yapmam gerekir, Allah rızası için yardım edin. 7. 7
  Gurre diyeti açıkça belli edilmiştir bebeğin ölümüne sebep oldu izeniz bunun diyetini ödersiniz fakar sizin durumunuz biraz farklı bunun ile alakalı il veya ilçenizdeki müftülüğe gidip olanları anlatın onlar size yardımcı olacaklardır.gurre nedir,  gurre kime verilir,  ,  gurre ne demek,  gurre kimlere verilir,  gurre nedir kime verilir,  gurre kefareti